FES UNA BONA COMPRA!

ARA MÉS QUE MAI, COMERÇ DE SANT JOAN DESPÍ

 AQUESTA CAMPANYA HA FINALITZAT

GRÀCIES PER COMPRAR LA TEVA TARGETA MONEDER.

CONSULTA EL LLISTAT DELS ADHERITS!

La targeta et permet realizar compres que no superin els 50€. Pots fer petites compres, no cal fer-ne només una pel valor total.

Pots consultar el saldo de la teva targeta sempre que vulguis, a través de qualsevol caixer CaixaBank o al web moneytopay.com

Recorda que si tens la targeta pots utilitzar-la fins al 31 de Març de 2022!

L’ Ajuntament de Sant Joan Despí posa en marxa aquest nou projecte de dinamització del comerç local

Comprar a Sant Joan Despí té recompensa! 

A més, aquest any lliurem un paquet de dues bosses de reixeta per anar a comprar a les fruiteries per tal d’evitar les bosses d’un sol ús.

Sant Joan Despí plàstic zero és una campanya que promou disminuir l’ús del plàstic en el nostre dia a dia, el consum responsable i de proximitat.

Consulta els establiments adherits a la campanya

Tens dubtes? Nosaltres t’ho expliquem

Quins son els requisits per sol•licitar la targeta?
 • Ser major d’edat
 • Estar inscrit en el cens de Sant Joan Despí en data 30 de novembre de 2021.
 • Només es permetrà una targeta per unitat familiar. En cas contrari, la devolució de l’import de compra de la segona targeta comprada en la mateixa unitat familiar, haurà de demanar-se expressament una vegada acabi la campanya. 
Com s’utilitza?
 • La targeta et permet realizar compres que no superin els 50€. Pots fer petites compres, no cal fer-ne només una pel valor total.
 • Pots consultar el saldo de la teva targeta sempre que vulguis, a través de qualsevol caixer CaixaBank o al web moneytopay.com
Qué he de fer per comprar-la?
 • Compra la targeta en aquest web
 • Quan realitzi la compra on line de la targeta (de dilluns a divendres), l’interessat rebrà la mateixa, al seu domicili en un termini aproximat de 72 hores una vegada s’hagin comprovat els requisits de participació i aquests siguin correctes.
 • En el cas de que la sol·licitud es tramiti els següents dies (Dissabtes, Diumenges i dies festius de Nadal), la verificació de requisits i per tant l’entrega a domicili serà en un termini superior de temps.
 • Si l’interessat no es trobés al seu domicili, es deixarà un avís per anar a recollir la targeta.
Tens més dubtes?

Bases reguladores Subvenció targeta moneder

Programa “Fes una bona compra, ara més que mai, comerç de Sant Joan Despí”

 

1. Objecte

La campanya de dinamització “ Targetes Moneder – Reiniciem, Fes una bona compra, ara més que mai comerç de Sant Joan Despí “ té com a objectiu, la promoció, publicitat i visibilitat del comerç local de Sant Joan Despí així com el foment del consum de la ciutadania als establiments de la ciutat.

La situació del comerç local i serveis, en període post pandèmia, Covid-19 han tingut conseqüències econòmiques en  aquestes  activitats.  Per  aquest  motiu des de Pla Reiniciem Sant Joan Despí s’han definit diferents accions d’impuls al sector, entre d’altres la realització de campanyes de dinamització i promoció comercial. 

Una de les línies d’actuació estratègiques i prioritàries segons el Pla d’Actuació Municipal es la de dinamitzar el comerç local i fomentar el consum de proximitat amb el que implica sobre el creixement i sostenibilitat del comerç local i per tant el desenvolupament econòmic del territori.

El pla Reiniciem contempla com a accions a desenvolupar durant 2020 i 2021, l’impuls mitjançant mesures de reactivació del  teixit  productiu  del  territori, portant a terme iniciatives d’acció directa a la ciutadania i a l’economia local.

Des del departament de Comerç i l’Oficina Reiniciem es vol donar visibilitat als comerços, serveis i a la restauració local, així com incentivar-ne les vendes. Amb aquest objectiu, s’ha pensat realitzar una campanya adreçada a fomentar el consum al comerç Local, a partir de les accions de dinamització de la campanya de Comerç Nadal 2021, que es reforçarà amb la  concessió  de targetes moneder de compra per consum als comerços i serveis de Sant Joan Despí.

Es per aquest motiu que l’Ajuntament de Sant Joan Despí, promou una campanya local que té com a principal objectiu, dinamitzar el comerç de la ciutat, “La tarjeta moneder Nadal 2021”. Aquesta campanya durarà des del 17 de desembre de 2021 i fins el 31 de març  de 2022.

 Cada targeta tindrà un valor de 50 € i el compradorpodrà adquirir-la per 30 €. La  diferència,  20  €,  l’aportarà  mitjançant  subvenció  al  ciutadà/unitat  familiar sol·licitant l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

L’ajuntament   promou   aquesta   iniciativa   desenvolupant     un     espai web https://www.comprasantjoandespi.cat/ un pla de comunicació/difusió   i subvenció Municipal del 40% del valor de la compra que realitzi el consumidor, amb el doble objectiu de recolzar també l’economia familiar en moments d’incertesa econòmica, alhora que s’aporta liquiditat al teixit econòmic local i de proximitat a fi d’afavorir la seva continuïtat.

A continuació es redacten les condicions que regiran aquesta campanya:

2. Funcionament – Condicions

S’atorgaran un màxim de 2.000 targetes, fins arribar a esgotar la dotació pressupostària per aquesta campanya.

Pels Establiments:

 • Els establiments hauran d’adherir-se a la Campanya omplint el Formulari facilitat per a tal finalitat abans del 30 de novembre de
 • Els establiments adherits accepten les Normes i Condicions exposades per dur a terme la campanya promocional. Un cop feta la inscripció i sol·licitud corresponent, l’establiment rebrà i conservarà la confirmació d’adhesió corresponent.
 • L’establiment adherit es compromet a posar, en zona visible, la identificació/cartell que li serà entregat conforme participa en la campanya.
 • En el suposat cas que el comerç cesi la seva activitat mentre encara està en vigor la Campanya, haurà de comunicar-ho al Departament de Comerç de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 • Queden exclosos de la participació els supermercats i cadenes d’alimentació més grans de 250 m2 i les

Per a la ciutadania:

La targeta moneder “ Fes una bona compra, ara més que mai, comerç de Sant Joan Despí”, es podrà sol·licitar per unitat familiar (una per cada unitat familiar de Sant Joan Despí).

 • El ciutadà / unitat familiar interessat/da podrà adquirir la targeta -moneder a través de la pàgina web: https://comprasantjoandespi.cat/ a partir del 17 de desembre de 2021 i fins al 17 de gener de 2022.
 • El ciutadà sol·licitant de la targeta moneder, ha de ser major de 18 anys (abans del 30 de novembre de 2021).
 • El ciutadà/ unitat familiar, haurà d’estar empadronat/da al municipi de Sant Joan Despí (a data de 30 de novembre de 2021) i representar la seva unitat familiar com a sol·licitant i l’Ajuntament  comprovarà   aquest   requisit, sense autorització expressa del

Es concedirà per tant una “ Targeta Moneder Nadal 2021”, per DNI  i  unitat familiar o adreça postal.

 • En el cas que la persona sol·licitant no complís amb els requisits establerts a aquestes bases i hagués sol·licitat i pagat la targeta, aquesta s’invalidarà i l’interessat haurà de sol·licitar devolució a la Caixa
 • La targeta té un cost de 30 € i li permetrà fer compres per valor de 50 €, en qualsevol dels establiments adherits a la
 • Els ciutadans podran veure el llistat d’establiments adherits (on podran fer ús de la targeta) a la mateixa pàgina
 • Es podrà usar la targeta fins a exhaurir els 50€,des de la seva recepció en el moment de la seva recepció i en tot cas, amb data màxima 31 de març de
 • En el moment de comprar la targeta el ciutadà haurà d’omplir un formulari amb les seves dades personals:

Nom i cognom DN/NIE Data  Naixement Adreça

Nacionalitat

País de residència Número de telèfon

3.- Règim de concurrència

L’atorgament de la subvenció “Targeta moneder” Nadal 2021, es regirà pel Règim de concurrència no competitiva, per estricte ordre de sol·licituds correctes a través de la web https://www.comprasantjoandespi.cat/ .

4.- Acceptació expressa 

 En el moment de fer efectiu el pagament, a través del formulari web de sol·licitud, el ciutadà haurà d’acceptar expressament, la part subvencionada de la “Targeta moneder” per valor de 20 €, en compliment de l’article 15 de la Llei General de Subvencions i l’article 119.3 del ROAS. 

El saldo de les targetes es pot comprovar a qualsevol caixer automàtic de La Caixa, o a través de la web https://moneytopay.com.

5.- Recuperació de saldo 

El 40% del saldo  romanent  de  les  targetes  es  recupera  per  l’Ajuntament  de Sant  Joan  Despí,  mitjançant  una   sol·licitud   a   Money   To   Pay   de recuperació de saldo, l’ import restant (part del Beneficiari) es gestiona a través de  info@moneytopay.com  mitjançant  circuit  de  recuperació  de  saldo particulars. El beneficiari, podrà realitzar la recuperació mitjançant aquesta sol·licitud, es  realitzarà  un traspàs  de  saldo al compte corrent que s’ha  informat en el moment de la sol·licitud de la targeta. 

6.- Condicions d’entrega de la targeta a domicili 

Quan realitzi la compra on line de la targeta (de dilluns a divendres), l’interessat rebrà la mateixa, al seu domicili en un termini aproximat de 72 hores una vegada s’hagin comprovat els requisits de participació i aquests  siguin correctes.

En el cas de que la sol·licitud es tramiti els següents  dies  (Dissabtes, Diumenges i dies festius de Nadal), la verificació de requisits i per tant l’entrega a domicili serà en un termini superior de temps.

7.- Publicitat

L’Ajuntament de Sant Joan  Despí  publicarà  les  subvencions  aprovades  a  la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al Tauler d’edictes i a la web municipal, al Butlletí oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant el termini màxim de 20  dies  tal i com estableix l’article  124.2 del ROAS.

8.- Dotació pressupostària  

La dotació pressupostària d’aquesta campanya Targeta Moneder Campanya Nadal 2021, es de 40.000 €, a càrrec de la partida2021-28-493-489.

9.- Acceptació de les condicions 

Tant les persones participants d’aquesta promoció, com els establiments comercials adherits accepten les condicions que la regeixen i el criteri i decisió que l’Ajuntament adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

En especial, pel que fa als establiments comercials, de totes les obligacions condicionades  als  protocols  i  restriccions  determinats  per  les  autoritats sanitàries i la normativa vigent.

10.- Protecció de dades 

D’acord amb Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

Base jurídica del  tractament  i  informació  bàsica  sobre  el  tractament  de dades personals.- Base jurídica del tractament: Missió en  interès  públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal.

Responsable  del  tractament:  Ajuntament   de   Sant   Joan   Despí. Finalitat del tractament:   Campanya   de   dinamització   comercial.   Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana: Camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí.

Informació addicional:ampliada a “Política de Protecció   de   Dades”   al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.