FES UNA BONA COMPRA!

ARA MÉS QUE MAI, COMERÇ DE SANT JOAN DESPÍ

MOLTES GRÀCIES PER L’ACOLLIDA DE LA CAMPANYA DE LA TARGETA MONEDER, HA ESTAT TOT UN ÈXIT!. EL TERMINI PER DEMANAR LA TARGETA S’HA EXHAURIT.

L’ Ajuntament de Sant Joan Despí posa en marxa aquest nou projecte de dinamització del comerç local

Comprar a Sant Joan Despí té recompensa!

Consulta els establiments adherits a la campanya

Tens dubtes? Nosaltres t’ho expliquem

Quins son els requisits per sol•licitar la targeta?
 • Ser major d’edat
 • Estar inscrit en el cens de Sant Joan Despí
 • Només es permetrà una targeta per unitat familiar. En cas contrari, la devolució de l’import de compra de la segona targeta comprada en la mateixa unitat familiar, haurà de demanar-se expressament una vegada acabi la campanya. 
Com s’utilitza?
 • La targeta et permet realizar compres que no superin els 100€. Pots fer petites compres, no cal fer-ne només una pel valor total.
 • Pots consultar el saldo de la teva targeta sempre que vulguis, a través de qualsevol caixer CaixaBank o al web moneytopay.com
Qué he de fer per comprar-la?
 • Compra la targeta en aquest web
 • T’arribarà a casa per missatger. Si l’interessat no es trobés al seu domicili, es deixarà un avís per anar a recollir la targeta.
Tens més dubtes?

Bases reguladores Subvenció targeta moneder

Programa “Fes una bona compra, ara més que mai, comerç de Sant Joan Despí”

 

1. Objecte

Les restriccions a la mobilitat de les persones així com les exigències de tancament i aforaments limitats als establiments comercials, de serveis i restauració provocades per la pandèmia de la Covid-19 han tingut conseqüències econòmiques en aquestes activitats.  Per aquest motiu des de Pla Reiniciem Sant Joan Despí s’han definit diferents accions d’impuls al sector, entre d’altres la realització de campanyes de dinamització i promoció comercial.

Des del departament de Comerç es vol donar visibilitat als comerços, serveis i la restauració local així com incentivar-ne les vendes.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, promou una iniciativa que te com a principal objectiu, dinamitzar el comerç de la ciutat.

Aquesta campanya durarà des de l’1 de desembre de 2020 i fins el 31 de març de 2021.

A partir del 1 de desembre, es posaran en circulació targetes – moneder per un import de 330.000 euros; dels quals, 99.000 € els aportarà l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
Cada targeta tindrà un valor de 100 € i el comprador podrà adquirir-la per 70 €.
La diferència, 30 €,  l’aportarà mitjançant subvenció al ciutadà/unitat familiar sol·licitant l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

L’ajuntament promou aquesta iniciativa desenvolupant un espai web a (www.comprasantjoandespi.cat), un pla de comunicació/difusió i subvenció Municipal del 30% del valor de la compra que realitzi el consumidor, amb el doble objectiu de recolzar també l’economia familiar en moments d’incertesa econòmica, alhora que s’aporta liquiditat al teixit econòmic local i de proximitat a fi d’afavorir la seva continuïtat.

A continuació es redacten les condicions que regiran aquesta campanya:

 

2. Funcionament – Condicions

Pels establiments

 • Els establiments hauran d’adherir-se a la Campanya omplint el Formulari facilitat per a tal finalitat abans del 30 d’octubre.
 • Els establiments adherits accepten les Normes i Condicions exposades per dur a terme la campanya promocional.
  Un cop feta la inscripció i sol·licitud corresponent, l’establiment rebrà i conservarà la confirmació d’adhesió corresponent.
 • L’establiment adherit es compromet a posar, en zona visible, la identificació/cartell que li serà entregat conforme participa en la campanya.
 • En el suposat cas que el comerç cesi la seva activitat mentre encara està en vigor la Campanya, haurà de comunicar-ho al Departament de Comerç de l’Ajuntament de Sant Joan Despí
 • Queden exclosos de la participació els supermercats i cadenes d’alimentació més grans de 250m2 i les benzineres.

Per a la ciutadania

La targeta moneder “ Fes una bona compra, ara més que mai, comerç de Sant Joan Despí”, es podrà sol·licitar per unitat familiar (una per cada unitat familiar de Sant Joan Despí).

 • El ciutadà / unitat familiar interessat/da podrà adquirir la targeta – moneder a través de la pàgina web: www.comprasantjoandespi.cat a partir de l’1 de desembre de 2020 i fins al 8 de gener de 2021.
 • El ciutadà/ unitat familiar, haurà d’estar empadronat/da al municipi de Sant Joan Despí i representar la seva unitat familiar com a sol·licitant i l’Ajuntament comprovarà aquest requisit, sense autorització expressa del interessat.
 • En el cas que la persona sol·licitant/unitat familiar expressi el no consentiment sobre la  consulta de dades, haurà d’aportar la documentació probatòria dels requisits.
 • En el cas que la persona sol·licitant no complís amb els requisits establerts a aquestes bases i hagués sol·licitat i pagat la targeta, aquesta s’invalidarà i l’interessat haurà de sol·licitar devolució a la Caixa expressament.
 • La targeta té un cost de 70 € i li permetrà fer compres per valor de 100 €, en qualsevol dels establiments adherits a la campanya.
 • Els ciutadans podran veure el llistat d’establiments adherits (on podran fer ús de la targeta) a la mateixa pàgina web.
 • Es podrà usar la targeta fins a exhaurir els 100€, amb data màxima 31 de març de 2021.
 • En el moment de comprar la targeta el ciutadà haurà d’omplir un formulari amb les seves dades personals: Nom i cognom, DNI / NIE, data neixement, nacionalitat, pais de residència i número de telèfon.
 • El comerciant, a través de la seva caixa registradora, podrà informar-li del saldo de la seva targeta, sempre que li interessi.
 • Recuperació de Saldo: El 30% del saldo romanent de les targetes es recupera per l’Ajuntament de Sant Joan Despí, mitjançant una sol·licitud a Money To Pay de recuperació de saldo, l’ import restant (part del Beneficiari) es gestiona a través de info@moneytopay.com mitjançant circuit de recuperació de saldo particulars. El beneficiari, podrà realitzar la recuperació mitjançant aquesta sol·licitud, es realitzarà un traspàs de saldo al compte corrent que s’ha informat en el moment de la sol·licitud de la targeta.
 • Quan realitzi la compra de la targeta on line, haurà de definir l’horari de lliurament preferent perquè l’agent cívic porti la targeta al seu domicili.

 

3. Publicitat

L’Ajuntament de Sant Joan Despí publicarà les subvencions aprovades a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al Tauler d’edictes i a la web municipal, al Butlletí oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant el termini màxim de 20 dies tal i com estableix l’article 124.2 del ROAS.

 

4. Protecció de dades

D’acord amb Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals.

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal.

Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí.  Finalitat del tractament: Campanya de dinamització comercial. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana: Camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí.

Informació addicional:ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.